Hans Jensen Lubricators A/S - 104 years

HJ Synchro Drive

Baggrund

I de senere år er flere motorbyggere begyndt at konstruere motorer uden mekanisk træk.
Hans Jensen Lubricators A/S har blandt andet udviklet HJ Synchro Drive for at imødekomme denne udvikling. HJ Synchro Drive-systemet muliggør cylindersmøring med mekaniske cylindersmøreapparater uden brug af en mekanisk forbindelse til motorens træk.

Funktionalitet

Kernen i HJ Synchro Drive-systemet er en elektronisk styringsenhed, der modtager signaler om hastigheden og retningen på motorens svinghjul. Disse signaler sendes videre til en elmotor, som driver de mekaniske cylindersmøreapparater synkront med motoren. 

Fleksibilitet

HJ Synchro Drive sætter ingen begrænsninger i forhold til kundens specificering af cylindersmøreapparaterne. Driftsikkerhed og den kundespecifikke løsning følger med HJ Mekaniske Cylindersmøreapparater.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Synchro Drive.

Systemets formål

I de senere år er flere motorbyggere begyndt at konstruere motorer uden mekanisk træk.
Hans Jensen Lubricators A/S har blandt andet udviklet HJ Synchro Drive for at imødekomme denne udvikling. HJ Synchro Drive muliggør at smøre synkront (timet cylindersmøring) med motoren uden mekanisk forbindelse til motorens træk. Det betyder, at man nu også på disse motorer kan installere det revolutionerende HJ SIP System og opnå de fordele, der er forbundet med det.
 
Læs mere om HJ SIP Ventiler. Klik her.

Systembeskrivelse

Kernen i HJ Synchro Drive-systemet er et styreskab, der indeholder en elektronisk styringsenhed, der modtager signaler fra sensorer ved motorens svinghjul. Signalerne konverteres gennem en frekvensomformer til et signal, der sendes til en elmotor, som driver de mekaniske cylindersmøreapparater synkront med skibets motor. Kontrolskabet er forbundet med en kontrolboks, hvorpå driften kan overvåges og alarmer vises. For at højne driftsikkerheden i systemet er der lavet et back-up system med separate kredsløb, strømforsyninger og sensorer. Back-up systemet træder automatisk til ved signalfejl eller lignende. Kontrolboksen kan implementeres i motorens styringspanel på skibet.
 

Installation

Den mekaniske del af HJ Synchro Drive kan leveres som et eller få samlede moduler fra vores fabrik. Det enkelte modul består af en ramme, hvori gear, motor og cylindersmøreapparater er installeret. Dette reducerer en del af installationstiden om bord.
 

Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Synchro Drive.

Hvis kontrolpanelet angiver en fejl, tryk da på knappen ”Reset” og vent et øjeblik. Hvis fejlen genopstår, se i manualen for HJ Synchro Drive. I manualen findes en beskrivelse af, hvad de forskellige fejlsignaler betyder, og hvilken handling man bør udføre for at afhjælpe fejlen.

Rustbeskyttelse

HJ Synchro Drive og andet udstyr leveres med rustbeskyttelse. Rustbeskyttelsen kan fjernes med for eksempel petroleum eller terpentin. Sørg for at foretage en ny rustbeskyttelse, hvis rustbeskyttelsen fjernes. I forbindelse med rengøring af overvågningsblokken/kuglekontrolglasset efter brug af rustbeskyttelsen bemærk listen nederst på denne side. Listen beskriver, hvilke kemikalier der kan gøre skade på overvågningsblokken/kuglekontrolglasset. 

Læk

Sørg for at pakninger for overvågningsblok/kuglekontrolglas, rør og samlinger mellem cylindersmøreapparat og cylindersmøreventiler holdes tætte. Sørg derudover for at holde pakningerne i cylindersmøreapparatet tætte.

I øvrigt

Skruerne på HJ Synchro Drive genspændes inden for de første tre måneder eller 2000 driftstimer. Filtre skiftes eller rengøres efter et hensigtsmæssigt interval. Cylindersmøreapparatet skilles ad en gang årligt eller ved et hensigtsmæssigt interval for at rengøre kassen for skidt, rengøre overvågningsblokken/kuglekontrolglasset og cylindersmøreventilerne samt gennemblæse rørene med luft. Ved den efterfølgende samling af cylindersmøreapparatet installeres nye pakninger og tætninger. Overvågningsblokken/kuglekontrolglasset monteres med den største indre diameter opad. Fyld cylindersmøreapparatet med ny cylindersmøreolie og udfør udluftning, som beskrevet i sektion 3.1 i manualen for HJ Synchro Drive.
 
Klik her for at downloade en liste over forskellige kemikaliers indflydelse på overvågningsblokken/kuglekontrolglasset. Listen er på engelsk og i PDF-format.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ Synchro Drive.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Synchro Drive.
Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Kan HJ Synchro Drive retrofittes?
  • Ja, HJ Synchro Drive kan retrofittes i de fleste tilfælde.
   Den mekaniske del af HJ Synchro Drive kan leveres som et eller få samlede moduler fra vores fabrik.
   Det enkelte modul består af en ramme, hvori gear, motor
   og cylindersmøreapparater er installeret.
   Dette reducerer en del af installationstiden om bord.
 • Hvordan betjenes HJ Synchro Drive?
  • Under normal drift, betjenes de mekaniske cylindersmøreapparater på HJ Synchro Drive ligesom almindelige mekaniske cylindersmøreapparater.
   Med HJ Synchro Drive følger en kontrolboks, hvorpå driften kan overvåges og eventuelle alarmer vises.
   Hvis det ønskes, kan kontrolboksen implementeres i motorens styringspanel på skibet.
 • Hvordan synkroniserer HJ Synchro Drive med motoren?
  • Styreskabet i HJ Synchro Drive modtager signal om motorens hastighed ved hjælp af en række sensorer, der installeres ved motorens svinghjul.
    
   På den baggrund omregner en frekvensomformer i styreskabet motorens omdrejningstal til det signal der skal til for at drive de mekaniske cylindersmøreapparater synkront med skibets motor.
 • Hvad har man gjort for at opnå høj driftsikkerhed på det elektroniske system?
  • Redundans er indbygget i systemet for at højne driftsikkerheden.
   Redundans er udført med et komplet backup-system med separate kredsløb, strømforsyninger og sensorer.
    
   Backup-systemet træder automatisk til ved signalfejl eller lignende i det primære kredsløb.
Udskriv