Hans Jensen Lubricators A/S - 104 years

HJ Indikatorventil

Baggrund

Det er væsentligt at kende trykforholdene i en cylinder, hvis man vil analysere en motors tilstand og effekt. HJ Indikatorventilen er udviklet med henblik på at kunne overvåge trykforholdene i en cylinder, mens motoren kører.

Funktionalitet

HJ Indikatorventilen placeres på siden af dieselmotorens cylinderhoved og har en boring, der forbinder forbrændingskammeret med HJ Indikatorventilen.
Når en cylinder skal testes, monteres en anordning med en trykmåler i den udvendige forskruning på HJ Indikatorventilen, og ventilen åbnes.
Trykmåleren kan forbindes til et måleapparat eller en computer for at aflæse data om cylinderens tilstand og effekt.
 
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Indikatorventilen.

Formål

Det er væsentligt at kende trykforholdene i en cylinder, hvis man vil analysere en motors tilstand og effekt.
HJ Indikatorventilen er udviklet med henblik på at kunne overvåge trykforholdene i en cylinder, mens motoren kører.

Opbygning

HJ Indikatorventilen placeres på siden af dieselmotorens cylinderhoved og har en udvendig forskruning, som vender opad.
HJ Indikatorventilen åbnes og lukkes ved at dreje håndtaget.
Når håndtaget drejes mod uret, løftes ventilkeglen indeni fra sit ventilsæde, som dermed åbner for forbindelsen mellem dieselmotorens forbrændingskammer og den udvendige forskruning.
HJ Indikatorventilen lukkes ved at dreje håndtaget med uret.
Når en cylinder skal testes, monteres en anordning med en trykmåler i den udvendige forskruning på indikatorventilen, og ventilen åbnes.
Trykmåleren kan forbindes til en computer og give oplysninger om cylinderens tilstand og effekt.
Alle ventiler tryktestes med et tryk på 210 bar før levering.

Fleksibilitet

Forbindelsen til cylinderhovedet og typer af forskruninger kan, inden for visse grænser, designes efter kundens ønske.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Indikatorventilen.
Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du oplever problemer med HJ Indikatorventilen.
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Indikatorventilen. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
  • Hvad er formålet med en HJ Indikatorventil?
    • HJ Indikatorventilen er udviklet med henblik på at kunne overvåge trykforholdene i en cylinder, mens motoren kører. Det er væsentligt at kende trykforholdene i en cylinder, hvis man vil analysere en motors tilstand og effekt.
  • Hvor installeres en HJ Indikatorventil?
    • HJ Indikatorventilen placeres på siden af dieselmotorens cylinderhoved og har en udvendig forskruning, som vender opad.
  • Hvordan aflæses målingen fra en HJ Indikatorventil?
    • Når en cylinder skal testes, monteres en anordning med en trykmåler i den udvendige forskruning på HJ Indikatorventilen og HJ Indikatorventilen åbnes. Trykmåleren kan forbindes til et måleapparat eller til en computer for at aflæse data om cylinderens tilstand og effekt.
Udskriv