Hans Jensen Lubricators A/S - 100 years

HJ Cylindersmøreapparater

Baggrund

Det grundlæggende formål med HJ Cylindersmøreapparater er at levere cylindersmøreolie til cylinderne for at begrænse slid og korrosion på stemplerne og cylinderne. Uden cylindersmøring vil cylinderforingerne og stempelringene hurtigere slides, og motorens driftsvilkår vil derfor hurtigt forringes.

Funktionalitet

HJ Cylindersmøreapparater har været anvendt over hele verden i snart hundrede år og anerkendes for deres driftsikre og robuste design. I de senere år har vi arbejdet på at udvide produktprogrammet HJ Cylindersmøreapparater til også at omfatte cylindersmøreapparater med elektronisk styring. Hermed opstår helt nye muligheder inden for drift og betjening af cylindersmøringen dog uden at gå på kompromis med driftsikkerheden.

Kundespecifikke løsninger

Vores produktprogram er i høj grad baseret på kundernes behov. Vi giver kunderne mulighed for at få opfyldt deres individuelle behov ved at tilbyde et bredt produktprogram og mulighed for at til- og fravælge enkeltkomponenter.
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Cylindersmøreapparater.

Formål

Det grundlæggende formål med HJ Cylindersmøreapparaterne er at levere cylindersmøreolie til de ventiler, der sidder i cylinderen. De primære formål med cylindersmøreolien er at:
 • Begrænse friktion mellem cylindervæg og stempelringe
 • Neutralisere syredannelse for at undgå korrosion
 • Skabe tætning mellem cylindervæg og stempelringe for at optimere forbrændingstrykket
 • Renholde cylindere og stempler ved at fjerne partikler fra slid og forbrænding.
Hans Jensen Lubricators A/S har følgende cylindersmøreapparater i produktprogrammet:

HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat

Designkonceptet for HJ Mekaniske Cylindersmøreapparat har vist sig at være stabilt og driftsikkert, og derfor benyttes princippet fortsat i dag. Designet er dog forbedret løbende, så det opfylder de stigende krav, som kunderne stiller. I dag er der mulighed for at konfigurere produktet efter behov med for eksempel overtryksventiler, automatisk fællesmængdejustering, overvågningsalarmer og MEP-regulering.
 
Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her
 
Læs mere om MEP-regulering. Klik her

HJ Lubtronic

HJ Lubtronic er et nyt hydraulisk cylindersmøringssystem, der med elektronisk styring giver helt nye muligheder inden for drift og betjening. HJ Lubtronic-systemet er opbygget omkring et elektronisk styret cylindersmøreapparat ved hver cylinder. Hvert cylindersmøreapparat opereres af en computer, der modtager informationer om motorens belastning og lignende. På den måde kan kunden have fuld kontrol over og overvåge hvert enkelt cylindersmøreapparat. Reguleringen kan defineres efter kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, men kunden kan også selv fastlægge algoritmer. Dette giver gode muligheder for optimering af cylindersmøringen og besparelser i cylindersmøreolieforbruget.
 
Læs mere om HJ Lubtronic. Klik her

HJ Synchro Drive

Flere motorbyggere er i de senere år begyndt at konstruere motorer uden mekanisk træk.
Hans Jensen Lubricators A/S har udviklet HJ Synchro Drive for at imødekomme denne udvikling. HJ Synchro Drive muliggør cylindersmøring med mekaniske cylindersmøreapparater uden brug af en mekanisk forbindelse til motorens træk. I stedet anvendes en elektronisk styret elmotor, der driver de mekaniske cylindersmøreapparater synkront med motoren.
 
Læs mere om HJ Synchro Drive. Klik her
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Cylindersmøreapparater.

 

Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendigt for produkter af denne type. Vi har derfor indtænkt vedligeholdelse i vores produkter allerede fra designfasen. Produkterne er optimeret for at have lange vedligeholdelsesintervaller. Derudover er produkterne optimeret, så vedligeholdelse kan udføres hurtigt og effektivt. Vedligeholdelsesinterval og vedligeholdelsesprocedurer er anført i manualerne for de enkelte produkter.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om vedligeholdelse af HJ Cylindersmøreapparater.
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ Lubtronic. Klik her
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ Synchro Drive. Klik her
 
Læs mere om vedligeholdelse af HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her
På denne side kan du finde svar på en række spørgsmål, som vi ofte bliver stillet om HJ Cylindersmøreapparater. Hvis du finder svarene utilstrækkelige, er du meget velkommen til at kontakte os med en beskrivelse af dine spørgsmål eller problemer. Vi vil da prøve at hjælpe dig bedst muligt.
 • Hvorfor anvender man HJ Cylindersmøreapparater?
  • Det primære formål med HJ Cylindersmøreapparaterne er at levere cylindersmøreolie til cylinderne for at begrænse slid og korrosion på stemplerne og cylinderne. Uden cylindersmøring vil cylinderforingerne og stempelringene hurtigere slides, og motorens driftsvilkår vil derfor hurtigt forringes.
 • Hvilket HJ Cylindersmøreapparat skal man vælge?
  • Dette er en individuel vurdering af behov, motorkonfiguration og økonomi. De enkelte cylindersmøresystemer har sine fordele:

   • HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat er nemt at retrofitte
   • HJ Lubtronic giver gode reguleringsmuligheder
   • HJ Synchro Drive gør det muligt at anvende mekaniske cylindersmøreapparater uden
   • mekanisk træk.
    
   Vi står naturligvis altid til rådighed for at rådgive dig omkring valg og konfiguration af HJ Cylindersmøreapparater.
    
   Læs mere om HJ Cylinderapparater. Klik her
    
   Læs mere om HJ Mekanisk Cylindersmøreapparat. Klik her
    
   Læs mere om HJ Lubtronic. Klik her
    
   Læs mere om HJ Synchro Drive. Klik her

Udskriv