Organisation

Hans Jensen Lubricators A/S i dag

Hans Jensen Lubricators A/S har de senere år oplevet stor vækst. Virksomheden beskæftiger i dag 100 medarbejdere. Organisationen er opdelt i afdelinger, som det fremgår af organisationsdiagrammet til højre.

Samarbejdsforhold

Vores organisation er traditionelt funktionsopdelt, og derfor arbejder vi meget i netværk og projektgrupper i det daglige. Den formelle organisationsstruktur kan derfor være vanskelig at få øje på. Den uformelle organisationsstruktur dækker vores behov for at kunne arbejde og reagere hurtigt og smidigt, og have en naturlig videndeling på tværs af de enkelte afdelinger.

Salgs- og servicekontorer i Kina og Singapore

Hans Jensen Lubricators A/S har valgt at have salgs- og servicekontorer i Shanghai, Kina og Singapore. Formålet er, at Hans Jensen Lubricators A/S, gennem en lokal tilstedeværelse, bedre kan servicere det kinesiske, singaporeanske og omkringliggende markeder. 

Udskriv