HJ Lubtronic 2.0

Hvorfor vælge HJ Lubtronic 2.0

HJ Lubtronic 2.0 er et elektronisk styret, hydraulisk drevet cylindersmøreapparat. Apparatet har den højeste fleksibilitet i forhold til behovet af skibsejerne og skibsoperatørerne. HJ Lubtronic 2.0 muliggør et lavt cylinder olie forbrug og tilbyder en endnu enklere betjening for besætningen samtidig med den modarbejder de kendte forhindringer som høj slitage og kold korrosion.

Baggrund

Mulighederne i endnu større forbedringer af allerede avancerede produkter afspejler vores innovationsdrevne tilgang til de moderne problemer skibsejere og operatører står overfor.
 
HJ Lubtronic 2.0 er således et eksempel på vores formåen til en kontinuerlig produktudvikling.
 
Med HJ Lubtronic 2.0 har vi gjort det mere simpelt at bruge et højt teknologisk cylindersmøresystem.

Funktionalitet

HJ Lubtronic 2.0 systemet tager udgangspunkt i én pumpe til hver cylinder, styret af en central kontrol enhed.

Hvert cylindersmøreapparat opereres elektronisk af en lokal cylinderkontrolboks, der modtager informationer om synkronisering af systemet svinghjulets rotation, og at bruge informationer om motorens belastning som et kontrolparameter for systemet.
 
Dette gør det muligt for kunden at have individuel kontrol over hvert enkelt cylindersmøreapparat.

Tilvalgsmuligheder

HJ Lubtronic 2.0 leveres som en standard løsning der dækker de fleste af vores kunders behov. Hertil kan kunden tilvælge muligheder for regulering og overvågning:
  • Automatisk regulering baseret på svovl-indholdet i Fuel Oil
  • Individuel alarm opsætning
  • Total flowmeter med software integration

Fleksibilitet

Fleksibiliteten ved at kunne levere frisk cylindersmøreolie så ofte som behovet er, prioriteres højt.
HJ Lubtronic 2.0 operer med to, fastelagte men forskellige, slaglængder som aktivt bliver skiftet mellem ud fra smøreolieforbruget, motorens belastning samt timingen.
 
De to faste slaglængder er dimensioneret ud fra motoren og forbrugsmønsteret af denne.
Reguleringen kan defineres efter kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering, men kunden kan også selv fastlægge algoritmer.
 
De forskellige reguleringstyper giver kunden mulighed for at optimere cylindersmøringen og opnå besparelser i cylindersmøreolieforbruget.
Derudover har den enkelte kunde mulighed for at tilpasse cylindersmøringen til egne filosofier eller idéer.
 
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Lubtronic 2.0.

Systemets formål

Det essentielle udgangspunkt i systemet er at levere frisk cylinderolie ved hvert stempelslag.
 
Fleksibiliteten i de to forudindstillede slaglængder støtter muligheden for cylinderolie ved hvert stempelslag.
 
Gennem den elektroniske styringsenhed gøres det muligt at styre mængden af cylindersmøreolie for hvert stempelslag, enten gennem kendte algoritmer som MEP- og BHP-regulering eller efter algoritmer, som kunden selv fastlægger.
 
Dette gør det muligt at opnå bedre driftsbetingelser og besparelser i cylindersmøreolieforbruget, særligt ved motorer, der opererer i dellastområder.

Systemetbeskrivelse

I systemet indgår et videreudviklet hydraulisk cylindersmøreapparat. Dette installeres ved hver cylinder. Cylindersmøreapparaterne drives hydraulisk fra olieforsyningsenheden. 
 
Hvert cylindersmøreapparat styres centralt og kontrol heraf sker på baggrund af signalerne leveret af sensorer, der installeres ved svinghjulet, hvorfra stemplernes position og motorens omdrejningshastighed beregnes. 
 
Ydermere er det muligt at tilkoble informationer om brændstofforbruget, således man muliggør cylindersmøring proportionelt med motorens effekt.
 
Dette kan gøres med en separat pickup-boks tilkoblet brændstofreguleringsakslen eller med et digitalt signal direkte fra motorstyringen.
 
En computer anvendes som central styringsenhed, hvilket gør det muligt at overvåge og styre hele systemet på én gang og løbende gemme driftsdata.
 
Systemet kan også tilkobles skibets motorovervågningspanel, så eventuelle fejlmeddelelser kan ses direkte herpå.

Opbygning

I den øvre del af cylindersmøreapparatet kan der være op til 10 olieudgange.
 
Hver udgang drives af et individuelt stempel, der pumper cylindersmøreolien ud fra midten af cylindersmøreapparatet. 
Stemplerne er forbundet til de to forudindstillede hydrauliske stempler i bunden af cylindersmøreapparatet, der aktiveres af hydraulikolie via en magnetventil.
 
Slaglængden for cylindersmøreapparatet styres derfor ud fra hvilken af de to forudindstillede slaglænger som benyttes.

Driftsikkerhed

Redundans ved nøglefunktioner i HJ Lubtronic 2.0 er vigtigt for at fastholde en høj driftsikkerhed. 
 
HJ Lubtronic 2.0 har to sæt magnetventiler og tilhørende hydrauliske stempler til at aktivere de to forudindstillede slaglængder.
 
I tilfælde af fejlfunktion fra en af de arbejdende magnetventiler, som bliver registreret af en aktivitetssensor, aktiveres automatisk udelukkende den anden ventil ved hjælp af en glideventil. Alle signaler opfanges af to sæt sensorer trukket med individuelle kabler. 
 
Den centrale kontrolboks indeholder dobbelte strømkredse og processorer. I tilfælde af signalsvigt skiftes automatisk til back-up systemet. 
 
Alle cylindersmøresteder overvåges af en overtryksventil, som reagerer med fejlsignal ved tilstopning af en udgang.  
Du er velkommen til at kontakte os for at få yderligere informationer om HJ Lubtronic 2.0.
 
HJ Lubtronic 2.0 systemet består bl.a. af hydraulisk drevne smøreapparat. Dette betyder at der ikke er slid i smøreapparatet som det kendes fra mekaniske smøreapparater
 
HJL anbefaler at systemet løbende kontrolleres for lækager, samt at man løbende sikre at systemet kører som forventet.
 
Overordnet gælder at HJ Lubtronic 2.0 systemet ingen faste vedligeholdelses intervaller har, dog er der komponenter i det hydrauliske system der kræver løbende vedligeholdelse(svarende til et hvilket som helst hydraulisk system). Systemet bør kun serviceres/adskilles af HJL autoriserede service folk.
 
For hydraulik systemet gælder f.eks. at hydraulik stationen og de hydrauliske akkumulatorer løbende tilses og vedligeholdes,  se manualen for nærmere vedligeholdelses instruks.
 
For det elektriske system gælder at styrings enhederne vedligeholdelses jf. den instruks beskrevet i manualen.
 
Generelt anbefales at man minimum hvert 5. år kontakter HJL service for at drøfte behovet for at servicere anlægget.
Udskriv